Purpose

Sinds enige tijd is een trend waarneembaar waarbij bedrijven enerzijds behoefte hebben aan hoogwaardige kwalitatieve, innovatieve HR dienstverlening en anderzijds vaak niet weten bij wie ze daarvoor moeten aankloppen. Daarnaast willen ze vaak ook niet met teveel partijen daarover contact hebben en neemt de behoefte in zijn algemeenheid toe, door een sterk aantrekkende economie. Onze rol ontwikkelt zich daarom ook meer en meer naar boardroom consultancy waardoor de volledige breedte van strategische (HR) vraagstukken/agenda besproken wordt.
Vanuit dit perspectief is HRTouchpoints geboren, een platform waar je als Executive en/of als bedrijf terecht kunt voor alle HR-gerelateerde vraagstukken. Analoog aan de customer journey binnen de marketing waarin touchpoints de momenten zijn waarin bedrijven contact hebben met hun klanten, biedt HRTouchpoints services aan, aan professionals en bedrijven gedurende de human journey.

Wat we doen…

Werkgebied

Wij worden vooral benaderd voor opdrachten in Nederland, België en Duitsland (Euregio). Ons kantoor is bewust niet gespecialiseerd in bepaalde beroepsgroepen of branches. U zou ons ook wel een generalist kunnen noemen waardoor onze opdrachtgevers een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven en het publieke domein vormen. Ons netwerk is zeer breed en bestaat o.a. uit Beursgenoteerde bedrijven, Start- en Scale-up’s, MKB, Familiebedrijven en Private Equity spelers.

START YOUR JOURNEY WITH US!