Sustainable Employability

Wij verstaan onder een assessment een combinatie van: psychologisch onderzoek aan de hand van testen, inzet van één of meerdere gedragssimulaties én een uitgebreid interview.

In de markt wordt een psychologisch onderzoek tegenwoordig ook vaak al een assessment genoemd. Bij een geschiktheidsvraag is dit echter een te weinig valide instrument.

HRTouchpoints beschikt over een ruime ervaring op het gebied van Assessments en kan ook u en uw bedrijf het best passende Assessment programma vinden.

Onze Visie

Bij de assessment programma’s (selectie of ontwikkel assessments) zijn de volgende uitgangspunten van belang:

Objectieve meetlat

Het assessment onderzoek is een belangrijk onderdeel van een selectieproces of een organsiatieveranderingsproces. Een goed vorm gegeven assessment biedt een objectieve ‘derde’ blik op het profiel van de deelnemer. Bij een selectievraag biedt het advies (rapportage) in combinatie met eigen indrukken, een belangrijk handvat om tot een weloverwogen beslissing te kunnen komen tot aanstelling in de desbetreffende functie.

Kwaliteit in combinatie met snelheid en efficiency

HRTouchpoints draagt zorg voor de assessments, rapportages en advisering, toegespitst op uw vraag.

Zorg voor opdrachtgever én deelnemers

Wij dragen zorg voor een goede aansluiting bij de wensen van de organsiatie. Daarnaast beschouwen wij de deelnemers ook als onze klanten. Wij dragen gedurende het assessment zorg voor een goede en persoonlijke begeleiding van de deelnemers. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid bij deelnemers die een assessement onderzoek altijd met zich meebrengt. Zorgvuldigheid in het opereren en een respectvolle omgang met de deelnemers, staan daarom bij ons centraal.

HRTouchpoints heeft een eigen wijze van het uitvoeren van assessments. Bij ons gaat het om méér dan een scherpe diagnose en een goed onderbouwd advies. Een assessment is bij ons ook een stap in de verdere ontwikkeling van de deelnemer, ook bij een selectievraag. Daarbij kijken wij niet alleen naar geschiktheid vanuit competenties, maar kijken wij ook naar leerpotentieel en besteden wij bewust aandacht aan drijfveren van de deelnemer en de aansluiting bij de organisatiecultuur. Op de onderzoeksdag krijgt de deelnemer al de nodige feedback en de ruimte om daarop te reageren en te acteren.

Tijdens een simulatie (rollenspel) is er ruimte voor onderbreking, zelfreflectie en feedback. Onze rollenspellen zijn in feite trainingsmomenten, de deelnemer krijgt de mogelijkheid inzicht in eigen kunnen en gedrag te vergroten en alvast de eerste stappen te zetten naar effectiever gedrag. Om die reden werken wij altijd met de inzet van gedragssimulaties. We gaan de dialoog met de deelnemer aan. Door onze wijze van “assessen” zien wij niet alleen wat de deelnemer nu al kan in de volle breedte, maar ook wat zijn leerpotentieel is en aanpassingsvermogen. Wij zien wat hij al wel oppikt en wat hij nog niet oppikt van onze feedback (leerpotentieel). Bij een ontwikkelingsassessment gaan wij nog een stap verder onder meer door een aparte alinea te besteden aan het ontwikkeladvies.

Meer weten over (Team) Assessments?

Neem contact met ons op en wij zoeken samen met u naar het voor u en uw bedrijf meest geschikte Assessment Programma.