Digital Strategy & Search: Protium 

Protium is een groei versneller die nieuwe (interne of externe) ventures ontwikkelt samen met ondernemende organisaties die zien dat ze de potentie van intern ontwikkelde technologie of procedures met impact op een sector, onvoldoende tot wasdom laten komen of onvolkomen focus kunnen geven. Of waar voor deze organisaties duidelijk een rol ontbreekt in de waardeketen maar waar deze rol niet kan worden ingenomen vanwege bestaande belangen.

Daarin bouwt Protium nieuwe bedrijven, die deze kans of deze potentie realiseren zonder partijen te schaden en focust op een maximaal schaalbare aanpak.

Bouwblokken voor deze ventures zijn:

  • Schaalbare digitale strategieën, waarin marktvraag, schaalbaarheid en technology elkaar maximaal versterken
  • Mensen, die de executie kunnen doen van de strategie naar een snel groeiende venture op basis van digitale capabilities.
  • Technology en architectuur, benodigd voor de echt schaalbare kern van de nieuwe ventures.

Protium biedt al deze deze drie componenten, en bundels dat samen met meer dan 25 jaar ervaring in ondernemingen bouwen vanaf 0 naar 1 en van 1 naar 10 mln. De aanpak is nooit hetzelfde maar sluit aan bij wat nodig is in het segment van de venture.

In ons business model bouwen we echt samen aan de potentie en hebben alle partijen skin in the game, waarin we pas succesvol zijn als de venture succes heeft.

Protium werkt voor en met enkele van de grootste merken van Nederland en mooiste familie bedrijven.